Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

367 - Område vid Persuddevägen

 Planområdet är beläget i västra Trollbäcken på Persudde.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka den befintliga fastigheten Näset 1:80 i två och därmed ge en byggrätt för ytterligare ett friliggande enplanshus för bostadsändamål med tillhörande uthus.

Planen vann laga kraft: 4 september 2008

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan