431 - Fastigheten Vintern 22

Planområdet ligger på Strandallén 5 i Tyresö Strand.

Fastigheten Vintern 22 - klicka för större karta

Syfte med planen är att bekräfta befintlig bebyggelse i detaljplanen. Den ger också möjligt att stycka fastigheten och bilda ägarlägenheter genom tredimensionell fastighetsbildning.

Planen vann laga kraft: 1 juli 2014

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan