443 - Grindstolpen 1

Planområdet ligger vid Videvägen i Tyresö Strand vid Videvägen, i höjd med rondellen vid Strandallén.

Syftet med planen är att göra möjligt bygge av 39 högre lägenhetshus mot Tyresövägen och 11 radhus mot Videvägen. Lokaler på markplan ska kunna nyttjas för kommersiella ändamål.

Planen vann laga kraft: 2 december 2015

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan