Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

394 - Sjöbacken

Planen Sjöbacken ligger i Tyresö Strand och ingår i förnyelsearbetet för Strand etapp 9b och 10.

Sjöbacken - klicka för större karta

Planen gör det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning blir möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet inklusive gatubelysning i området.

Planen vann laga kraft: 6 oktober 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan