Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

394 - Sjöbacken

Planen Sjöbacken ligger i Tyresö Strand och ingår i förnyelsearbetet för Strand etapp 9b och 10.

Planen gör det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning blir möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet inklusive gatubelysning i området.

Planen vann laga kraft: 6 oktober 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 december 2019
Upp

Hitta på sidan