394 - Sjöbacken

Planen Sjöbacken ligger i Tyresö Strand och ingår i förnyelsearbetet för Strand etapp 9b och 10.

Planen gör det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning blir möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet inklusive gatubelysning i området.

Planen vann laga kraft: 6 oktober 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 juni 2020

Hitta på sidan