Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

343 - Kumla 3:731, Herrgårdsvägen

Planområdet ligger i Sofieberg i sydvästra Trollbäcken.

Detaljplanen gör en styckning av fastigheten Kumla 3:731 möjlig. En ny byggrätt tillkommer som medger uppförandet av ett ytterligare friliggande en- eller tvåplanshus.

Planen vann laga kraft: 22 september 2005

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 november 2019
Upp

Hitta på sidan