343 - Kumla 3:731, Herrgårdsvägen

Planområdet ligger i Sofieberg i sydvästra Trollbäcken.

Detaljplanen gör en styckning av fastigheten Kumla 3:731 möjlig. En ny byggrätt tillkommer som medger uppförandet av ett ytterligare friliggande en- eller tvåplanshus.

Planen vann laga kraft: 22 september 2005

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 november 2020

Hitta på sidan