229 - Rotvik etapp II

Detaljplan för Rotvik etapp II i Tyresö Strand.

Planen syftar till att göra möjligt för en utbyggnad av Rotviksområdet med permanentbostäder.

Planen vann laga kraft: 15 mars 1990

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 maj 2018

Hitta på sidan