175 - Krusboda del 2, Lummergången

Ändring av stadsplan för Lummergången, fastigheten Alby 1:3 med flera, i Krusboda.

Planen begränsar den maximala byggnadsytan per tomtplats för husen i området.

Planen vann laga kraft: 19 juni 1978

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Hitta på sidan