244 - Tyresö Brevik, sydost om Tyresö kyrka

Detaljplanebestämmelser för delar av Tyresö Brevik, sydost om Tyresö kyrka.

Planen syftar till att göra det möjligt att bibehålla områdets karaktär och dess användning för fritidsbebyggelse.

Planen vann laga kraft: 15 augusti 1991

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2018

Hitta på sidan