Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

244 - Tyresö Brevik, sydost om Tyresö kyrka

Detaljplanebestämmelser för delar av Tyresö Brevik, sydost om Tyresö kyrka.

Planen syftar till att göra det möjligt att bibehålla områdets karaktär och dess användning för fritidsbebyggelse.

Planen vann laga kraft: 15 augusti 1991

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2018
Upp

Hitta på sidan