20 - Del av Gimmerstad 1:1 och Uddby 2:1

Planområdet omfattar delar av Öringe i östra Bollmora, Tyresö.

Detaljplanen är en avstyckningsplan för viss del av Gimmerstad 1:1 och Uddby 2:1.

Planen vann laga kraft: 30 september 1935

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan