Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

355 - Briljanten 8

Planområdet ligger i anslutning till östra delen av golfbanan i Bollmora.

Planens syfte är att göra det möjligt att bebygga fastigheten Briljanten 8 med en fristående villa i en våning utan inredd vind.

Planen vann laga kraft: 16 november 2006

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan