355 - Briljanten 8

Planområdet ligger i anslutning till östra delen av golfbanan i Bollmora.

Planens syfte är att göra det möjligt att bebygga fastigheten Briljanten 8 med en fristående villa i en våning utan inredd vind.

Planen vann laga kraft: 16 november 2006

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan