Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

461 - Upphävande av del av detaljplan 199

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Bollmora 2:1, öster om Fårdala gårdsväg i Bollmora.

Befintlig stallbyggnad inom Alby naturreservat behöver utökas för att göra om dagens spiltor till boxar för hästarna, enligt Länsstyrelsens rekommendationer. Bygglov kan inte ges då bebyggelsen strider mot gällande detaljplan. Genom ett upphävande av del av detaljplan 199 kan bygglov prövas utifrån reservatets förutsättningar.

Planen vann laga kraft: 6 februari 2018

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 mars 2018
Upp

Hitta på sidan