95 - Fårdalaområdet

Stadsplan för Fårdalaområdet i Bollmora.

Planen gör det möjligt för bostadsbebyggelse med 1- och 2-vånings radhus.

Planen vann laga kraft: 18 januari 1962

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan