124 - Kv. Kardan del av nv Fårdala

Området ligger i Fårdala. Förslaget gäller ändring av stadsplan för en del av nordvästra delen av Fårdalaområdet.

Planen vann laga kraft: 21 april 1967

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan