Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

234 - Bollmoravägen och Granitvägen

Detaljplan för västra delen av området mellan Bollmoravägen och Grantivägen.

Planen syftar till att göra möjligt att uttöka byggrätten och utbyggnad av en gång- och cykelbana.

Planen vann laga kraft: 5 juli 1990

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan