234 - Bollmoravägen och Granitvägen

Detaljplan för västra delen av området mellan Bollmoravägen och Granitvägen.

Planen syftar till att göra möjligt att utöka byggrätten och utbyggnad av en gång- och cykelbana.

Planen vann laga kraft: 5 juli 1990

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 februari 2021

Hitta på sidan