433 - Malmstigen 1 och 3

Planområdet gäller fastigheterna Kumla 3:242 & 3:245 i Lindalen, i nordvästra delen av Tyresö. 

Fastigheten 3:245 & 3:242 - klicka för större karta

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra mindre bostadshus i form av maximalt fem parhus i högst två våningsplan med tillhörande förråd, garage och parkeringsplats, samt gemensamma sophus och gäst­parkeringsplats.

Planen vann laga kraft: 20 november 2014

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan