0 - Kullen samt Sofieberg

Planområdet omfattar Kullen och Sofieberg i Trollbäcken i södra Tyresö.

Detaljplanen utgör styckningsplan över Kullen och Sofieberg.

Planen vann laga kraft: 31 december 1929

Planhandlingar saknas

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 augusti 2018

Hitta på sidan