112 - Alléplan

Planområdet ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller upphävande av byggnadsplan för del av Alléplan.

Planen vann laga kraft: 28 april 1966

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan