249 - Del av kv. Jupiter

Detaljplan för del av kvarteret Jupiter i Trollbäcken.

Planen syftar till att gör det möjligt att del av kvarteret Jupiter, som tidigare var planlagt för villatomter, kan bebyggas med två små flerbostadshus med sammandlagt åtta bostadsrättslägenheter.

Planen vann laga kraft: 21 maj 1992

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan