249 - Del av kv. Jupiter

Detaljplan för del av kvarteret Jupiter i Trollbäcken.

Planen syftar till att gör det möjligt att del av kvarteret Jupiter, som tidigare var planlagt för villatomter, kan bebyggas med två små flerbostadshus med sammanlagt åtta bostadsrättslägenheter.

Planen vann laga kraft: 21 maj 1992

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan