478 - Näsbytäppan 4

Fastigheten Näsbytäppan 4 ligger i Skälsätra som är belägen i kommundelen Trollbäckens sydöstra del.

Detaljplanen gör det möjligt att stycka av fastigheten Näsbytäppan 4 för att bilda en ny villafastighet inom planområdet.

Planen vann laga kraft: 3 november 2021

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 19 november 2021

Hitta på sidan