393 - Del av kvarteret Torpartäppan

Planen omfattar fastigheterna Torpartäppan 9 och 18 som ligger i Trollbäcken.

Del av Kv. Torpartäppan - klicka för större karta

Planen gör det möjligt att stycka fastigheterna Torpartäppan 9 och 18 i två delar och på så vis tillskapa ytterligare byggrätt för villabebyggelse.

Planen vann laga kraft: 3 juni 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan