448 - Kumla Herrgård

Detaljplan för fastigheten Kumla 3:726, Kumla Herrgård i Trollbäcken.

Planområde för Kumla Herrgård

Planens syfte är bland annat att säkerställa herrgårdens och parkens kulturmiljövärden. Den ska också att ändra användningen från bostäder till verksamheter som är lämpliga, och så att pågående verksamhet ges planstöd.

Planen vann laga kraft: 26 april 2016 

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan