Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

277 - Område vid Mörtstigen

Området ligger i Trollbäcken. Detaljplan för område vid Mörtstigen.

Sedan tidigare finns ingen detaljplan för området. Syftet med den här planen är att möjliggöra för permanentboende i området genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt öka byggrätterna.

Planen vann laga kraft: 6 april 1995

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan