Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

277 - Område vid Mörtstigen

Området ligger i Trollbäcken. Detaljplan för område vid Mörtstigen.

Sedan tidigare finns ingen detaljplan för området. Syftet med den här planen är att möjliggöra för permanentboende i området genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt öka byggrätterna.

Planen vann laga kraft: 6 april 1995

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan