Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

277 - Område vid Mörtstigen

Området ligger i Trollbäcken. Detaljplan för område vid Mörtstigen.

Sedan tidigare finns ingen detaljplan för området. Syftet med den här planen är att möjliggöra för permanentboende i området genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt öka byggrätterna.

Planen vann laga kraft: 6 april 1995

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan