277 - Område vid Mörtstigen

Området ligger i Trollbäcken. Detaljplan för område vid Mörtstigen.

Sedan tidigare finns ingen detaljplan för området. Syftet med den här planen är att möjliggöra för permanentboende i området genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt öka byggrätterna.

Planen vann laga kraft: 6 april 1995

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan