111 - Idrottsplatsområde för del av Bollmora 2:1

Planområdet ligger i Bollmora. Förslaget gäller stadsplan för idrottsplatsområde för del av Bollmora 2:1.

Syftet med planen är att etablera olika ytor för möjlighet till idrott i området.

Laga kraft: 18 januari 1966

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan