224 - Del av Rotvik

Detaljplan för del av Rotvik i Tyresö Strand.

Planen syftar till att göra möjligt för en första utbyggnad av Rotvikområdet.

Planen vann laga kraft: 20 april 1989

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan