13 - Del av nordvästra delen av Kumla

Planområdet en del av Fornudden i sydvästra Trollbäcken i Tyresö.

Detaljplanen innebär en ändring av den tidigare stadsplanen för att möjliggöra en körväg.

Planen vann laga kraft: 31 december 1932

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan