55 - Bergholmsområdet

Byggnadsplan för Bergholmsområdet på Östra Tyresö.

Planen omfattar den del av det så kallade Kalvnäset, som ligger söder om Uddby Kraftstation, samt öarna Kalvholmen och Lökholmen. Mot norr ansluter den sig till Solberga byggnadsplaneområde.

Planen vann laga kraft: 12 december 1951

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 17 november 2021

Hitta på sidan