97 - Kyrkbacken

Stadsplan för Kyrkbacken. Delar av Bollmora 2:1 och 1:49 m.fl. i Bollmora

Syftet med stadsplanen är att bebyggelsen ska sträva efter att åstadkomma en intim och vänlig miljö för uterummen, gågatan och de små gårds- och torgbildningarna.

Planen vann laga kraft: 26 mars 1962

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan