83 - Delar av Racksta 1:4, Tyresö 1:1 med flera

Utvidgning av byggnadsplan för delar av Racksta 1:4, Tyresö 1:1 samt Rundmar 1:1 på Östra Tyresö.

Planområdet är främst planerat för sportstugebebyggelse och den planlaggda bebyggelsen ska anpassas till vegetationen.

Planen vann laga kraft: 17 oktober 1959

 

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan