Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

470 - Norra Tyresö Centrum etapp 2

Planområdet ligger i den norra delen av Tyresö centrum och avgränsas i öster av Bollmoravägen, i norr av den planerade Tidvattengatan, i väster av Simgatan som anläggs nu och i Söder av Regnbågsgatan.

Karta över planområdet

Detaljplanen syftar till att skapa två nya kvarter i Norra Tyresö centrum med en mellanliggande gång- och cykelförbindelse samt en angöringsgata norr om kvarteren som inkluderar befintligt gång- och cykelstråk. Bebyggelsen ska utformas till att bli en attraktiv del av Tyresö centrum. Det östra kvarteret med befintlig vårdcentral utökas med en byggnad för vårdboende. Det västra kvarteret som avser bostadsbebyggelse dras ur denna detaljplan men planeras gå vidare till antagande i en separat detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 2, kvarter 6.

Planen vann laga kraft: 17 juli 2019

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan