Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

139 - Kv. Sjötungan (barnavårdscentral)

Området ligger i Bollmora. Förslaget gäller ändring av del av stadsplan för kvarteret Sjötungan.

Syftet med planen är bland annat att möjliggöra bebyggelse av en barnavårdscentral i området.

Planen vann laga kraft: 26 september 1969

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan