139 - Kv. Sjötungan (barnavårdscentral)

Området ligger i Bollmora. Förslaget gäller ändring av del av stadsplan för kvarteret Sjötungan.

Syftet med planen är bland annat att möjliggöra bebyggelse av en barnavårdscentral i området.

Planen vann laga kraft: 26 september 1969

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan