Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

365 - Omsorgsboende på Strandallén

 Det aktuella planområdet ligger i området Tyresö Strand i nordöstra hörnet av vägkorsningen Strandallén-Slumnäsvägen.

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheterna Tavlan 1 och 2.


Planen vann laga kraft:  12 mars 2008

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 maj 2018
Upp

Hitta på sidan