365 - Omsorgsboende på Strandallén

 Det aktuella planområdet ligger i området Tyresö Strand i nordöstra hörnet av vägkorsningen Strandallén-Slumnäsvägen.

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheterna Tavlan 1 och 2.


Planen vann laga kraft:  12 mars 2008

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 maj 2018

Hitta på sidan