Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

419- Ändring av detaljplan för kvarteret Trädgårdsbruket

Planändringen berör fastigheterna Kumla 3:1675 – 3:1679 som ligger i Trollbäcken.

Ändring av detaljplan för kv. Trädgårdsbruket

Planändringen syftar till att göra det möjligt att i efterhand ge bygglov för de befintliga murar som inte är förenliga med gällande detaljplan för kv arterTrädgårdsbruket. I övrigt ska inga förändringar ske av gällande detaljplan.

Planen vann laga kraft: 19 juni 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan