419- Ändring av detaljplan för kvarteret Trädgårdsbruket

Planändringen berör fastigheterna Kumla 3:1675 – 3:1679 som ligger i Trollbäcken.

Ändring av detaljplan för kv. Trädgårdsbruket

Planändringen syftar till att göra det möjligt att i efterhand ge bygglov för de befintliga murar som inte är förenliga med gällande detaljplan för kv arterTrädgårdsbruket. I övrigt ska inga förändringar ske av gällande detaljplan.

Planen vann laga kraft: 19 juni 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan