251 - Golfbana på Fnysken

Detaljplan för golfbana på Fnysken inom Tyresö och Nacka kommun.

Syftet med planen är att anlägga en niohåls golfbana med tillhörande driving range.

Planen vann laga kraft: 24 september 1992

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 17 november 2021

Hitta på sidan