141 - Lindalen del 2

Området ligger i Lindalen. Förslaget gäller stadsplan för Lindalen del 2.

Syftet med planen är att genom en stadsplan bättre möjliggöra för framtida förtätning i området.

Planen vann laga kraft: 13 februari 1970

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan