257 - Bollmora 2:582

Området ligger i Bollmora. Detaljplanen gäller för fastigheten Bollmora 2:582.

Syftet med planen är att omdisponera byggrätten i detaljplanen.

Planen vann laga kraft: 11 januari 1993

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan