Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

180 - Södra Lindalens arbetsplatsområde

Ändring och utvidgning av stadsplan för arbetsplatsområde i södra Lindalen, fastigheten Kumla 3:934 med flera.

Planen vann laga kraft: 9 januari 1979

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan