180 - Södra Lindalens arbetsplatsområde

Ändring och utvidgning av stadsplan för arbetsplatsområde i södra Lindalen, fastigheten Kumla 3:934 med flera.

Planen vann laga kraft: 9 januari 1979

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan