En attraktiv och hållbar handel

Kommunens handelsstrategi beskriver hur Tyresö ska utvecklas för att ha en attraktiv och hållbar handel.

Vi ska ha nära till varierat och livskraftigt utbud

Handeln i Tyresö ska växa och utvecklas, på ett sätt som stärker de värden som kännetecknar just Tyresö – Hållbart, Mänskligt, Grönt & Blått, Aktivt, Nära, Varierat och Tillsammans.

Målet är att "Tyresöbor har nära till ett varierat och livskraftigt handelsutbud. Handeln bidrar till en hållbar och attraktiv livsmiljö".

Handeln ska våga satsa

Handelsstrategin fungerar som vägledning vid förfrågningar om etablering och vid framtida utveckling av stadsmiljöer i och omkring kommunens olika centrum. Handeln ska känna trygghet i kommunens intentioner och våga satsa långsiktigt. Samtidigt ska Tyresö kommun tillsammans med fastighetsägare möjliggöra för att kommunens olika centrum snabbt ska kunna anpassas till förändrade behov.

Beskrivning av varje centrums utveckling

Strategin bygger vidare på översiktsplanens utvecklingsstrategi: Att skapa mötesplatser och förutsättningar för service genom att arbeta med centrumbildningar på olika nivåer. I dokumentet beskrivs hur kommunen ser på varje centrums utveckling, vilken typ av handel vi ser kommer etableras där och vilka åtgärder som vi i övrigt måste beakta vid utvecklingen av centrumet och dess omgivningar.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 februari 2023