Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Nära park och Natur

"Nära park och natur" är Tyresö kommuns strategi för kommunens parker och närnatur. Den är ett planeringsunderlag för att säkra tillgången till närnatur och parker av god kvalitet i Tyresö.

Gröna ytor med god kvalitet

Syftet med strategin är att öka medvetenheten om kommunens värdefulla grönytor, i stor och liten skala. Många av dem har stor utvecklingspotential. Parkstrategin bygger vidare på intentionen i översiktsplanen att höja kvaliteten på bostadsnära grönområden och att göra det lättare att nå de stora orörda naturområdena.
Visionen är att »Tyresöbor har nära till vackra, variationsrika och välskötta parker och närnatur«. Strategin svarar på var vi är idag, vart vi vill och hur vi når dit.

Vägledning för tjänstepersoner

Strategin ska vägleda tjänstepersoner inom olika delar av kommunen, från översiktlig planering till förvaltning. Den ska ge ökad samsyn och samarbete kring kommunens grönstruktur.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 13 januari 2020
Upp