Hållbar hantering av massor

Denna strategi sätter ramarna för hur kommunen ska arbeta med lokal masshantering och etablering vid utbyggnad av vatten och avlopp samt anläggning av gator, gång- och cykelbanor på Östra Tyresö.

Förutsättning för enhetligt arbetssätt

Syftet med strategin är att kunna arbeta enhetligt med masshantering i samhällsplaneringen. Målet är att göra detta på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt. I strategin anges ett antal riktlinjer för hur kommunen planerar för lokal masshantering och etablering.

Lokal masshantering bra för miljön

Lokal masshantering bidrar till att uppfylla de globala, nationella och regionala miljö- och klimatmålen. Ett ansvarsfullt nyttjande av naturresurser ger även bättre förutsättningar för en ekonomisk hushållning och en effektiv utbyggnad.

Ytor för masshantering ska funka i flera etapper

Svårigheten att hitta nya lämpliga ytor för masshantering och etablering kräver att ytor för hantering av massor kan användas för flera etapper. Sedan kan dessa ytor lämpligen planläggas för annat ändamål.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 oktober 2019