Vad är en översiktsplan?

Vad är en översiktsplan? Vad skiljer Tyresös nya översiktsplan från den gamla? Och hur har egentligen översiktsplanen tagits fram? Hör projektledare Emma Shepherdson berätta.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2019

Hitta på sidan