Tyresös anpassade grundskola

Tyresös anpassade grundskola är en kommunal 1-9 skola för elever som läser ämnen eller ämnesområden i alla stadier. Vi är lokalintegrerade på två skolor, Nyboda skola och Stimmets skola. Vi erbjuder fritidsverksamhet och korttidstillsyn för samtliga elever.

Om skolan

Vår undervisning bygger på våra värdeord:

  • kunskap
  • trygghet
  • glädje.

Våra klasser är anpassade efter elevers behov, hög lärartäthet och samtlig personal har goda kunskaper om undervisningen i anpassad grundskolan.
Elevernas trivsel är hög och kunskapsresultaten är goda i alla klasser, med en tydlig progression för samtliga elever oavsett funktionsnivå.
På fritids och korttidstillsynen tillåts eleverna koppla av, samtidigt som verksamheten utmanar och utvecklar eleverna.

Lär- och utemiljö

Tyresö anpassade grundskola är placerad på två skolor, några klasser är på Stimmets skola och flertalet klasser är på Nyboda skola. Våra skolor ligger nära Tyresö centrum, flera skogsområden och parker. Vår lärmiljö är anpassad utifrån elevernas behov och intresse.

Då all forskning visar att fysisk aktivitet ökar barns mående, skolresultat och är bra för hälsan har vi valt att samarbeta med Riksidrottsförbundet. Vi har rörelseaktiviteter flera gånger i veckan för samtliga elever och samarbeten med olika föreningar så att eleverna ska kunna prova på olika typer av fritidsaktiviteter.
Läs en redaktionell artikel om rörelsesatsningen:
Rörelsesatsning i Tyresös anpassade grundskola

Vi erbjuder organiserade och vuxenledda rastaktiviteter.

Mer om de olika årskurserna

Anpassad grundskola 1–6

Anpassad grundskola 7–9

Kost och måltider

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök som är KRAV-certifierade. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika varmrätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål. 44 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ. Du hittar vår matsedel direkt i lärplattformen Vklass.

Skolmaten i Tyresös skolor

Särskilt stöd och behov

Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar. Särskilt stöd innefattar allt som skolan gör för att underlätta för elever med svårigheter i skolan, och behovet av särskilt stöd ska omprövas regelbundet.

Särskilt stöd och behov

Kommunikation med vårdnadshavare

I kommunens digitala lärplattform, Vklass, hittar du som är vårdnadshavare all information om ditt barn i skolan. Du kan på ett enkelt sätt följa ditt barns utveckling, du når all viktigt information från lärare och skola och du kan hantera ditt barns frånvaro. Vi skickar ut veckobrev via Vklass, och där hittar du också kalender, scheman och kontaktuppgifter.

Mer information om Vklass

Vision

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid, utvecklar våra verksamheter och rustar våra elever för framtiden genom att:

  • fråga, tänka och pröva med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
  • utvecklas i en tryggare skola som ser och når alla barn
  • anpassa och utmana med högt uppsatta mål.

Tyresös kommunala grundskolors vision

 

Via e-tjänster för grundskola kan du ansöka om skolskjuts med mera.

 

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 januari 2024