Förskolebarn

För dig som har barn i förskola och pedagogisk omsorg. 

Om förskolebarn

 • Alla förskolor

  Här hittar du länkar till alla förskolor i Tyresö kommun.
 • Ansökan om plats i förskola

  Ansökan till alla förskolor och pedagogisk omsorg, kommunala såväl som fristående verksamheter, görs enkelt via E-tjänstportalen.
 • Lärplattformen Vklass

  Vklass är den gemensamma digitala lärplattformen för Tyresös kommunala förskolor, grundskolor, grundsärskola och gymnasium.
 • Avgifter

  I Tyresö kommun tillämpas maxtaxa inom all förskole- och fritidsverksamhet. Denna information om avgifter gäller för kommunala verksamheter.
 • Våra förskolors vision och verksamhetsidé

  Vi har en gemensam vision och verksamhetsidé för våra kommunala förskolor. Tillsammans med vår värdegrund ger det alla som arbetar inom våra förskolor en tydlig inriktning så att vi tillsammans kan verka i en miljö och ett klimat som gör det möjligt för både barn och pedagoger att hela tiden växa och utvecklas.
 • Omsorg på kvällar, nätter och helger

  Tyresö kommun erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger när behovet finns.
 • Riktlinjer för kommunala förskolor

  Riktlinjerna för Tyresö kommuns förskolor och pedagogisk omsorg gäller för de kommunala verksamheterna. Under rubrikerna nedan hittar du svar på vanliga frågor - till exempel hur du ansöker om en förskoleplats och hur kösystemet fungerar. Klicka på rubriken för att se det fullständiga svaret.
 • Kvalitetsarbete

  En hög kvalitet i förskola och skola innebär att vi skapar en förskola och skola för var och en. Vi ska ha en verksamhet där alla barn och elever är trygga, känner delaktighet och har förutsättningar att nå sin fulla potential.
 • Pedagogisk omsorg

  I Tyresö finns fristående pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Den pedagogiska omsorgens uppdrag är att stimulera barns utveckling och lärande, och ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.
 • Öppna förskolan

 • Maten i förskolan

  Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola, men frukost och mellanmål lagas på plats på förskolan.
 • Framtidens förskola

  Tyresös förskolor är i ständig utveckling. I och med befolkningsökningen finns det ett stort behov av att bygga fler förskolor i Tyresö de närmaste åren. För att inte behöva uppfinna hjulet varje gång vi bygger nytt, har vi arbetat fram ett flexibelt koncept för förskolebyggnad och utemiljö. Samtidigt skapar vi förutsättningar för ett modernt arbetssätt med inriktning på mindre barngrupper. En förskola för var och en och för framtiden helt enkelt.
 • Olycksfallsförsäkring

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 juli 2021

Hitta på sidan