Förskolebarn

För dig som har barn i förskola och pedagogisk omsorg. 

Om förskolebarn

 • Alla förskolor

  Här hittar du länkar till alla förskolor i Tyresö kommun.
 • Ansökan om plats

  Ansökan till alla förskolor och pedagogisk omsorg, kommunala såväl som fristående verksamheter, görs enkelt via E-tjänstportalen.
 • Lärplattformen Vklass

  Vklass är den gemensamma digitala lärplattformen för Tyresös kommunala förskolor, grundskolor, grundsärskola och gymnasium.
 • Avgifter

  I Tyresö kommun tillämpas maxtaxa inom all förskole- och fritidsverksamhet. Denna information om avgifter gäller för kommunala verksamheter.
 • Våra förskolors vision

  Våra förskolor ska hela tiden utvecklas i rätt riktning. För att visa vad vi menar med rätt riktning har vi tagit fram gemensamma ledstjärnor som arbetet i alla våra kommunala förskolor ska utgå från. Välkommen till en förskola i ständig utveckling!
 • Omsorg på kvällar, nätter och helger

  Tyresö kommun erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger när behovet finns.
 • Riktlinjer för kommunala förskolor

  Riktlinjerna för Tyresö kommuns förskolor och pedagogisk omsorg gäller för de kommunala verksamheterna. Under rubrikerna nedan hittar du svar på vanliga frågor - till exempel hur du ansöker om en förskoleplats och hur kösystemet fungerar. Klicka på rubriken för att se det fullständiga svaret.
 • Kvalitetsarbete

  En hög kvalitet i förskola och skola innebär att vi skapar en förskola och skola för var och en. Vi ska ha en verksamhet där alla barn och elever är trygga, känner delaktighet och har förutsättningar att nå sin fulla potential.
 • Pedagogisk omsorg

  I Tyresö finns både kommunal och fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem). Den pedagogiska omsorgens uppdrag är att erbjuda barn lärande, omsorg, omvårdnad och fostran.
 • Öppna förskolan

  Välkommen till Öppna förskolan. Hit är barn i åldern 0 - 5 år som ännu inte är inskrivna i annan förskoleverksamhet välkomna, tillsammans med dig som förälder eller annan vuxen. Vi finns i Tyresös centrumområde. Verksamheten är gratis.  
 • Timvikarie i förskolan

  Vill du ha ett omväxlande arbete där du möter nyfikna barn? Som timvikarie i Tyresö kommuns förskolor är du en värdefull tillgång för verksamheten och för våra barn, och de är en värdefull erfarenhet för dig. 
 • Maten i förskolan

  Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola men där frukost och mellanmål lagas på plats på förskolan.
 • Olycksfallsförsäkring

  Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn 1-18 år mantalsskrivna i kommunen och för dem som deltar i kommunens verksamheter.
Sidan publicerad av: Elisabeth Grahn
Senast uppdaterad: 29 oktober 2018
Upp

Hitta på sidan