Nyfiken på förskola?

Information till dig som har barn mellan ett och sex år

Har du ett barn som är mellan ett och sex år? Då kan ditt barn gå i förskolan!

Utbildningen i förskolan lägger grunden för ditt barns fortsatta lärande i skolan och resten av livet. I förskolan arbetar både förskollärare och annan personal som ger ditt barn möjlighet att utvecklas och lära i en trygg miljö.
I förskolan får ditt barn utveckla det svenska språket.
De barn som har andra modersmål än svenska ska även få möjlighet att utveckla dessa språk.
Ge ditt barn en bra start!

I förskolan får barnen

  • leka och ha roligt med andra barn
  • undervisning genom lek, utforskande och skapande i olika former
  • utvecklas inom många olika områden, till exempel matematik, naturvetenskap och språk.

Varför är det bra för barn att gå i förskolan?

Förskolan har fler mål:

  • att föräldrar ska kunna arbeta
  • att barn ska få bättre hälsa och livschanser.

Forskning visar nämligen att förskolan har positiva effekter både på barns psykiska hälsa och på deras studieresultat i både språk och matematik. I vuxen ålder har de som gick i förskola högre utbildningsnivå och högre inkomst enligt Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om förskolan på olika språk

Om förskolan - Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Fakta och tips när du ska hitta och jämföra förskolor - Skolverkets webbsida Länk till annan webbplats.

 

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 september 2023