Ansökan om plats i förskola

Ansökan till alla förskolor och pedagogisk omsorg, kommunala såväl som fristående verksamheter, görs via våra e-tjänster.

När kan jag ansöka om plats?

Ansökan om plats till förskola kan göras tidigast tre månader efter barnets födelse. Ansök senast tre månader innan du vill att barnet ska börja på förskolan eller den pedagogiska omsorgen.

Ansökningsdatum blir barnets plats i kön

Det datum som ansökan skickades in till kommunen blir barnets plats i kön. Om du ändrar eller lägger till nya val av förskolor i en redan inskickad ansökan ger det ett nytt ansökningsdatum. Om du endast ändrar startdatum ändras inte ansökningsdatum.

Placering inom tre månader

Kommunen ska erbjuda en placering inom tre månader från det datum som du som vårdnadshavare har anmält att du önskar att barnet ska börja i förskola. Vi strävar alltid efter att erbjuda plats så snart det är möjligt. 

Tre val i ansökan

Högst tre val av förskolor kan anges i ansökan. För att vi ska kunna ta vårt placeringsansvar och kunna erbjuda plats inom tre månader måste minst ett av de tre valen av förskola/pedagogisk omsorg vara en verksamhet i kommunal regi.

Fristående verksamheter

De fristående förskolorna och den pedagogiska omsorgen har egna riktlinjer och köregler. Vänd dig till verksamheten i fråga för information om deras riktlinjer.

Kösortering för kommunala förskolor och pedagogisk omsorg

För de kommunala förskolorna och den kommunala pedagogiska omsorgen sker placering enligt köordning:

  1. Förtur för barn i behov av särskilt stöd
  2. Syskonförtur
  3. Byte av förskola
  4. Barn utan placering
  5. Barn folkbokförda i annan kommun än Tyresö kommun

Inom varje kategori ovan sorteras barnen efter ansökningsdatum och sedan barnets ålder, där äldst barn går först i kön.

Ansökan om plats för barn med växelvis boende

Om ni som föräldrar är folkbokförda på olika adresser i Tyresö, men har gemensam vårdnad om barnet som bor växelvis hos er, ska ni ansöka om varsin plats för barnet. Ni får varsin faktura för barnets förskoleplacering, där var och en av er är platsinnehavare. Avgiften är baserad på respektive hushålls inkomst.

Förskoleplats för nyanlända

Nyanlända som saknar fullständigt personnummer gör ansökan om förskoleplats på en pappersblankett. Servicecenter har blanketter för ansökan om plats i förskola och kan även hjälpa till att fylla i den. Ansökningsblanketten lämnas sedan in i Servicecenter.

Hur ansöker jag om att byta förskola?

Om du redan har förskoleplacering och vill byta till en annan förskola kan du ansöka om att byta förskola.
Det gör du genom att du registrerar in en ny ansökan till förskola.
När ansökan är gjord ställs du i kö till den valda förskolan.
Om eller när det finns en ledig plats får du ett erbjudande du behöver tacka ja till.
Du har kvar din plats i den befintliga förskolan till dess att du tackat ja till den nya förskolan.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 februari 2024