Omsorg på kvällar, nätter och helger

Tyresö kommun erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger när behovet finns.

Omsorg på obekväm arbetstid ordnas för barn från 1 års ålder till och med vårterminen (skolavslutningen) det år barnet fyller 13 år. Omsorg på obekväm arbetstid kan vara aktuellt när du som vårdnadshavare har ditt ordinarie arbete förlagt till tidig morgon, sen kväll, natt eller helg.

Omsorg på Sagans förskola

Sedan den 17 augusti 2020 är natt- och helgomsorgen, samt omsorgen på tidiga morgnar och sena kvällar, förlagd till Sagans förskola. Förskolan ligger i centrum på adress Rödingevägen 17.

Regler kring barnomsorg på obekväm arbetstid

För att kunna få omsorg för ditt barn på obekväm arbetstid ska du vara folkbokförd i Tyresö kommun.

Som obekväm arbetstid räknas arbetstider som till större delen ligger utanför de ramtider som utgör förskolornas och fritidshemmens ordinarie öppettider, det vill säga klockan 18.30–06.30.

För att du som vårdnadshavare ska ha rätt till plats i omsorg på obekväm arbetstid, ska din situation vara sådan att behovet av omsorg på obekväm arbetstid är regelbundet och kontinuerligt återkommande. Du ska ha prövat andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg.

Avgift

Avgiften för barnomsorg på obekväm arbetstid är inkomstbaserad och kommunen tillämpar maxtaxa.
Har barnet en förskoleplats eller en fritidshemsplats så tas det inte ut någon extra avgift för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Har du behov av omsorg på obekväm arbetstid?

Ansökan görs i en e-tjänst och ska styrkas med följande:

  • Arbetsgivarintyg.
  • Arbetstidsschema.
  • Intyg från arbetsgivaren att det inte går att ordna arbetstidsbyte.

Ha dina intyg och schema tillgängliga digitalt när du startar din ansökan.
Gå in på e-tjänster, filtrera till förskola och pedagogisk omsorg och välj
e-tjänsten Avstegsansökan barnomsorg.

E-tjänst för ansökan

Läs mer om barnomsorg på obekväm arbetstid i våra riktlinjer:
Riktlinjer för Tyresös kommunala förskolor

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 maj 2024