Omsorg på kvällar, nätter och helger

Tyresö kommun erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger när behovet finns.

Omsorg på obekväm arbetstid ordnas för barn från 1 års ålder till och med vårterminen (skolavslutningen) det år barnet fyller 13 år. Omsorg på obekväm arbetstid kan vara aktuellt när du som vårdnadshavare har ditt ordinarie arbete förlagt till tidig morgon, sen kväll, natt eller helg.

Natt- och helgomsorg

I Tyresö utförs natt- och helgomsorgen av en barnvårdare som kommer till barnet i dess hem.

Från och med den 17 augusti 2020 förändras formen för omsorg på obekväm tid, och natt- och helgomsorgen kommer vara förlagd till Sagans förskola istället för i hemmet.

Nyhet om förändringen av omsorg på obekväm tid

Förskola med flexibla öppettider

Stimmets förskola, som ligger i centrala Tyresö, har öppet från klockan 05.00 till 22.00 för vårdnadshavare som har behov av barnomsorg dessa tider. Om du har behov av omsorg dessa tider, ska du ansöka om en plats på Stimmets förskola, samt göra en ansökan om omsorg på obekväm tid (länk till blankett för ansökan hittar du längre ner på denna sida).

Stimmets förskola

Från och med den 17 augusti 2020 förändras formen för omsorg på obekväm tid, och omsorgen på tidiga morgnar och sena kvällar kommer vara förlagd till Sagans förskola istället för i hemmet.

Regler kring barnomsorg på obekväm arbetstid

För att kunna få omsorg för ditt barn på obekväm arbetstid ska du vara folkbokförd i Tyresö kommun.

Som obekväm arbetstid räknas arbetstider som till större delen ligger utanför de ramtider som utgör förskolornas och fritidshemmens ordinarie öppettider, det vill säga klockan 18.30-06.30.

Omsorg erbjuds inte på långfredag, påskafton, påskdagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

För att du som vårdnadshavare ska ha rätt till plats i omsorg på obekväm arbetstid, ska din situation vara sådan att behovet av omsorg på obekväm arbetstid är regelbundet och kontinuerligt återkommande. Du ska ha prövat andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg.

Har du behov av omsorg på obekväm arbetstid?

Ansökan ska styrkas med följande:

  • Arbetsgivarintyg
  • Arbetstidsschema
  • Intyg från arbetsgivaren att det inte går att ordna arbetstidsbyte

Blankett för ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid

Ansökan skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
135 81 Tyresö

Läs mer om barnomsorg på obekväm arbetstid i våra riktlinjer:
Riktlinjer för Tyresös kommunala förskolor

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 27 mars 2020
Upp