Pedagogisk omsorg

I Tyresö finns fristående pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Den pedagogiska omsorgens uppdrag är att stimulera barns utveckling och lärande, och ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för olika former av pedagogisk verksamhet, där en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem är den vanligaste formen. Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem.

Läroplanen för förskolan (Lpfö18) ska vara vägledande men är inte bindande för verksamheten.

Barnets bästa ska vara utgångspunkt i all pedagogisk omsorg. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla verksamheten och leken ska tillmätas stor betydelse. Verksamheten ska vara organiserad på ett sätt som gör det möjligt för vårdnadshavare att arbeta eller studera.

Pedagogisk omsorg på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Avgift

Vårdnadshavare med barn placerade i den pedagogiska omsorgen betalar avgift enligt systemet med maxtaxa.

Maxtaxa, avgifter och inkomstuppgifter

Fristående pedagogisk omsorg i Tyresö

Fristående pedagogisk omsorg drivs som eget företag, i enskild regi. För att få vara verksam som huvudman för fristående pedagogisk omsorg krävs ett godkännande av barn- och utbildningsnämnden.

Kontaktuppgifter till den fristående pedagogiska omsorgen

Är du intresserad av att bli fristående dagbarnvårdare inom den pedagogiska omsorgen här i Tyresö?

Information för fristående verksamheter

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 februari 2023