Pedagogisk omsorg

I Tyresö finns både kommunal och fristående pedagogisk omsorg (familjedaghem). Den pedagogiska omsorgens uppdrag är att erbjuda barn lärande, omsorg, omvårdnad och fostran.

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem (dagbarnvårdare/dagmamma) är den vanligaste formen av verksamhet. I ett familjedaghem tar en person emot barn i sitt hem. Andra former av pedagogisk omsorg kan till exempel vara flerfamiljslösningar, där ett antal familjer turas om att ta hand om varandras barn i hemmet. Barnen som går i pedagogisk omsorg är i åldrarna 1 till och med 13 år.

Läroplanen för förskolan ska vara vägledande för verksamheten. Omsorgen och barnens trygghet är viktiga och den pedagogiska omsorgen ska vara organiserad på så sätt att verksamheten gör det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera.
Pedagogisk omsorg på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Avgift

Vårdnadshavare med barn placerade i den pedagogiska omsorgen betalar avgift enligt systemet med maxtaxa.
Maxtaxa, avgifter och inkomstuppgifter

Pedagogisk omsorg i Tyresö

Den kommunala pedagogiska omsorgen är knuten till Lokets förskola och har förskolans rektor som arbetsledare.

Den fristående pedagogiska omsorgen drivs som ett eget företag, i enskild regi. För att få vara verksam i den enskilda pedagogiska omsorgen krävs ett godkännande av barn- och utbildningsnämnden.
Kontaktuppgifter till den fristående pedagogiska omsorgen

Är du intresserad av att bli fristående dagbarnvårdare inom den pedagogiska omsorgen här i Tyresö?

Information för fristående verksamheter

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 8 augusti 2019