Maten i förskolan

Merparten av förskolorna har egna kök där alla måltider tillagas. Där det inte är möjligt finns ett mottagningskök som ofta får lunchen från närliggande skola, men frukost och mellanmål lagas på plats på förskolan.

På förskolorna serveras frukost, lunch och mellanmål varje dag.

Alla förskolor har sina egna matsedlar och alla menyer finns på webbplatsen Din skolmat samt i Skolmatsappen som går att ladda ner till smartphones.

Du hittar även matsedeln direkt i Vklass.

Din skolmat Länk till annan webbplats.

Specialkost

Om ditt barn har behov av specialkost i skolan, fyller du i blanketten nedan och lämnar den till rektorn för förskolan.

Blankett specialkost i förskola (pdf, 175 kB, nytt fönster) , 174.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för specialkost och individuellt anpassad kost (pdf, 169 kB, nytt fönster) , 168.9 kB.

Hållbarhet

Merparten av köken i skolor och förskolor har under 2020 blivit KRAV-certifierade. Det innebär att minst 25 procent av alla varor som köps in ska vara kravmärkta produkter. Under 2020 var andelen ekologiska produkter 43 procent. Till år 2030 ska andelen uppgå till 60 procent, för att klara hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

KRAV-certifieringen innebär inte bara att det köps in ekologiska och KRAV-märkta produkter utan även att:

  • ingen rödlistad fisk köps in.
  • användningen av plast ska minskas och inga plaster som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen ska användas.
  • inga livsmedel märkta med GMO (genmodifierade organismer) serveras.
  • endast miljömärkta rengöringsmedel används.

Nästan all frukt i förskolan är ekologisk.

Mindre kött och mindre svinn

I förskolan serveras vegetarisk lunch minst en gång i veckan. Kött och fågel som serveras ska i första hand vara av svenskt ursprung.

Svinnminskning i alla steg är viktigt och därför planeras menyerna för att ta hand om så mycket som möjligt av maten. Barn och elever uppmuntras att smaka på allt men att hellre ta flera portioner så att så lite mat som möjligt kastas. Köken samordnar också sina inköp för att minska transporter till kommunen.

EU-logotyp

Mjölk i förskolan

Tyresö kommun får ekonomiskt bidrag från EU för att servera mjölk i förskolorna.


Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 augusti 2022