Gymnasium

För dig som går i gymnasiet eller snart ska söka en gymnasieutbildning. I Tyresö finns det en kommunal gymnasieskola som erbjuder 5 nationella program samt gymnasiesärskola och introduktionsprogram.

Om gymnasiestudier

 • Tyresö gymnasium

 • Inackorderingstillägg

  Ungdomar som måste bo på annan ort under sin gymnasieutbildning kan söka inackorderingstillägg för fördyrat boende.
 • SL-kort och elevresor

  Elever som går på gymnasiet får SL-kort från sin skola. Tyresö kommun kan även bevilja ersättning för andra typer av elevresor till och från skolan.
 • Förlängda studier

  En elev som inte har fått fullständiga betyg på ett nationellt program kan få förlängd studietid för att bli klar med sin utbildning. Det är elevens skola som gör ansökan i samråd med eleven.
 • Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

  För elever med omfattande behov av särskilt stöd kan extra ersättning sökas hos hemkommunen. Fristående skolor söker tilläggsbelopp och kommunala skolor söker verksamhetsstöd.
 • Ersättning för gymnasiestudier utomlands

  Elev som är folkbokförd i Tyresö och vill studera utomlands under sin gymnasietid kan söka ersättning för programpeng hos kommunen. Här kan du läsa om vilka regler som gäller och göra din ansökan.
 • Bidrag för folkhögskolestudier

  Elever som avbrutit gymnasiet för att studera på folkhögskola kan ansöka om lunchbidrag, terminsavgift och busskort. Här kan du läsa om vilka regler som gäller och göra din ansökan.
 • Olycksfallsförsäkring

  Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn 1-18 år mantalsskrivna i kommunen och för dem som deltar i kommunens verksamheter.
Sidan publicerad av: Elisabeth Grahn
Senast uppdaterad: 15 november 2018
Upp

Hitta på sidan