Gymnasium

Information för dig som går i gymnasiet eller snart ska söka en gymnasieutbildning. Här hittar också andra skolors huvudmän viktig information. I Tyresö finns det en kommunal gymnasieskola som erbjuder 5 nationella yrkesprogram samt gymnasiesärskola och introduktionsprogram.

Om gymnasiestudier

 • Tyresö gymnasiums webbplats

 • SL-kort och elevresor

  Elever som går på gymnasiet får SL-kort från sin skola. Tyresö kommun kan även bevilja ersättning för andra typer av elevresor till och från skolan, bland annat skolskjuts för elev på anpassad gymnasieskolan.
 • Inackorderingstillägg

  Ungdomar som måste bo på annan ort under sin gymnasieutbildning kan söka inackorderingstillägg för fördyrat boende.
 • Ersättning för gymnasiestudier utomlands

  Elev som är folkbokförd i Tyresö och vill studera utomlands under sin gymnasietid kan söka ersättning för programpeng hos kommunen. Här kan du läsa om vilka regler som gäller och göra din ansökan
 • Bidrag för folkhögskolestudier

  Elever som avbrutit gymnasiet och studerar på folkhögskola kan ansöka om att få ersättning för vissa kostnader. Här kan du läsa om vilka regler som gäller och göra din ansökan.
 • Olycksfallsförsäkring

 • Second Chance School

  Second Chance School vänder sig till ungdomar mellan 16 och 19 år som inte har gått klart gymnasiet och som inte arbetar. Är du motiverad att komma igång igen och lära dig ett yrke? Tillsammans skapar vi en unik utbildning speciellt för dig!
 • Förlängda studier

  En elev som inte har fått fullständiga betyg på ett nationellt program kan få förlängd studietid för att bli klar med sin utbildning. Det är elevens skola som gör ansökan i samråd med eleven.
 • Studieavbrott

  Om en gymnasieelev som är folkbokförd i Tyresö beslutar sig för att göra avbrott i sina studier, ska det Kommunala aktivitetsansvaret i Tyresö informeras. Det är huvudmannen för den skola som eleven går på som lämnar information om studieavbrott.
 • Modersmålsundervisning

 • Överklaga beslut

 • Gymnasieantagning 2024 – information

  Den här informationen riktar sig till Tyresöelever som sökt gymnasieplats inför höstterminen 2024 men inte fått en plats efter antagningen i juli. Vi erbjuder studievägledning för både behöriga och obehöriga elever.
 • Lärplattformen Vklass

  Vklass är den gemensamma digitala lärplattformen för Tyresös kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola och gymnasium, Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen.
 • Elev till anpassad gymnasieskola

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Hitta på sidan