Studieavbrott

Om en elev som är folkbokförd i Tyresö beslutar sig för att göra avbrott i sina studier, ska det Kommunala aktivitetsansvaret i Tyresö informeras. Det är huvudmannen för den skola som eleven går på som lämnar information om studieavbrott.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 juni 2020

Hitta på sidan