Gymnasieantagning 2024 – information

Den här informationen riktar sig till Tyresöelever som sökt gymnasieplats inför höstterminen 2024 men inte fått en plats efter antagningen i juli. Vi erbjuder studievägledning för både behöriga och obehöriga elever.

Till dig som är behörig till gymnasiet men saknar gymnasieplats

Kontakta i första hand din studie- och yrkesvägledare från grundskolan.
Studie- och yrkesvägledare i grundskolan

Till dig som saknar gymnasiebehörighet och inte har fått någon gymnasieplats

Välkommen till Tyresö gymnasium för information och studievägledning.

Kajsa Venström, studie- och yrkesvägledare Tyresö gymnasium.
Telefon: 08-578 281 06 eller 0730-929 012
e-post: kajsa.venstrom@tyreso.se

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 december 2023